SALON MED OLE MØLLER 04.03.2018

Bøstrup: Søndag den 4. marts kl. 15.00-17.00 holder lektor emeritus Ole Møller foredrag i Bøstrup Præstegård om Bertolt Brecht. Ole Møller fortæller om sit foredrag: Det er selvfølgelig blevet noget af en kliché, at stor digtekunst kun kan blive skabt på et lille loftskammer af en ensom, udmagret digter. I mit foredrag om “Bertolt Brecht Read More …

GENERALFORSAMLING 04.03.2018 KLOKKEN 17:00

Generalforsamling i Møllehavehuset Søndag d. 4. marts 2018 kl. 17 ( umiddelbart efter salon) Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskabs for det forløbne år samt budget for indeværende år. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisor Eventuelt Forslag til punkt 5 skal være formanden Read More …

MØLLEHAVE – HELLERE FORRYKT END FORGÆVES

’Møllehave’ med undertitlen ’Hellere forrykt end forgæves’ er en overmåde livsklog og livsbekræftende film, hvor hovedpersonen (med fornavnet Johannes) italesætter små og store spørgsmål i livet. Det udføres med vid, bid og masser af smittende godt humør – både når han fortæller om sig selv og en perlerække af danske kulturpersonligheder og forfattere, som står Read More …