REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 04.03.2018

Generalforsamling i  Møllehavehuset  d 4-3 2018 Tilstede: 22 medlemmer Philip Ålund vælges enstemmigt som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Øboen og på hjemmesiden og at forsamlingen er beslutningsdygtig Formandsberetning. Kære medlemmer af Møllehavehuset, når vi i dag kaster et blik tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, må Read More …

REFERAT 04.02.2018

Referat af bestyrelsesmøde i Møllehavehuset sønd. den 4. februar 2018. Tilstede: Gabriele Andersen, Erling Davidsen, Sara Koch, Anne-Lise Bech Hansen og Marianne Porsby. Referat af sidste best. møde godkendt. Meddelelser: a) Saldo på Møllehavehusets konto pr. 1.2.18: kr. 11.426. (Kunstfondens tilskud på kr. 10.000 mangler formentlig) b) 56 medl. har pr. 1.2.18 betalt kontingent. Æresmedlemmer Read More …

SALON MED OLE MØLLER 04.03.2018

Bøstrup: Søndag den 4. marts kl. 15.00-17.00 holder lektor emeritus Ole Møller foredrag i Bøstrup Præstegård om Bertolt Brecht. Ole Møller fortæller om sit foredrag: Det er selvfølgelig blevet noget af en kliché, at stor digtekunst kun kan blive skabt på et lille loftskammer af en ensom, udmagret digter. I mit foredrag om “Bertolt Brecht Read More …

GENERALFORSAMLING 04.03.2018 KLOKKEN 17:00

Generalforsamling i Møllehavehuset Søndag d. 4. marts 2018 kl. 17 ( umiddelbart efter salon) Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskabs for det forløbne år samt budget for indeværende år. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisor Eventuelt Forslag til punkt 5 skal være formanden Read More …