GENERALFORSAMLING 04.03.2018 KLOKKEN 17:00


Generalforsamling i Møllehavehuset
Søndag d. 4. marts 2018 kl. 17
( umiddelbart efter salon)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskabs for det forløbne år samt budget for indeværende år.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være formanden i hænde senest d. 22. februar
Kl. 12

NB
Kun medlemmer, som har indbetalt kontingent for 2018 har stemmeret.

På  bestyrelsens vegne
Gabriele Andersen

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.