GENERALFORSAMLING 04.03.2018 KLOKKEN 17:00

Generalforsamling i Møllehavehuset Søndag d. 4. marts 2018 kl. 17 ( umiddelbart efter salon) Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af regnskabs for det forløbne år samt budget for indeværende år. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisor Eventuelt Forslag til punkt 5 skal være formanden … Læs resten af GENERALFORSAMLING 04.03.2018 KLOKKEN 17:00