SALON MED OLE DAVIDSEN 27.01.2019


Søndag, den 27. januar taler Ole Davidsen om kristendom som social modkultur under overskriften “Oprør mod konkurrence og kappestrid”. Det sker i Møllehavehuset kl. 15-17.

Ordet ”konkurrence” er blevet et slagord, ja, et feltråb, i den offentlige debat, ikke mindst i neo-liberalismens kritik af velfærdsstaten. Nogle taler nu hellere om konkurrencestaten og hilser den begejstret velkommen. Andre ser med bekymring på stærke tendenser til afvikling af velfærdsstaten og de holdninger, den er båret af.

Ole Davidsen

Den aktuelle situation afspejler en grundlæggende diskussion om kappestridens velsignelser og forbandelser. Det er imidlertid ikke en drøftelse, som først er af nyere dato. Både i den græsk-romerske og jødisk-kristne tradition, som vi i Vesten i fællesskab er rundet af, har man tumlet med dette spørgsmål. Under inddragelse af Hesiod, Jesus og Paulus præsenterer han visse teologiske og humanistiske tanker om konkurrence og kappestrid med hovedvægt på holdningen i antikkens kristendom.

Ole Davidsen er uddannet mag.art. og cand.theol. fra Aarhus Universitet (1980) og har forsket og undervist i Det Nye Testamente og tidlig kristendom samme sted, indtil han gik på pension som lektor i 2015. Han blev i 1977 tildelt Aarhus Universitets guldmedalje for en prisopgave om N.F.S. Grundtvigs festsalmer. I 1993 blev han dr.theol. på en afhandling om Markusevangeliet som fortælling.


MEDLEMSKAB


Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.