Salon med Lene Sjørup d. 29.10.2023

Gårdejer og teolog

Pastor Lene Sjørup, ph.d, foredrag i Møllehavehuset, søndag den 29. oktober 2023 kl. 14.30
(husk: sommertiden er slut)

I 1885 fik kvindelige studenter ret til at studere alle fag ved Københavns Universitet. De fleste valgte medicin, ligesom skipperdatteren Nielsine Nielsen fra Svendborg, der var den første kvinde der anmodede myndighederne om at måtte læse på universitetet. Efter mange betænkeligheder anbefalede universitetets fakulteter, at kvinder fik adgang.

Undtagen Det teologiske:

”Hvad angår sagen i almindelighed, at åbne kvindernes adgang til Universitets forelæsninger og eksaminer, da nære vi ingen tillid til, at derved skulde opnås betydeligt udbytte, enten til videnskabens fremme, menneskehedens åndelige udvikling eller nogen virkelig forbedring af kvindens kår.”

Høringssvar fra Det teologiske Fakultet 21. april 1875 om Anordning angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Kjøbenhavns Universitet

I 1904 ændrede Fakultetet kurs og det blev tilladt nogle ”enkelte, særlige begavelser” blandt kvinderne at studere teologi. Men ikke ”til at bestige prædikestolen”.


Lene Sjørup

Først i 1948 blev de første kvindelige præster ordineret – officielt. I dag er knap 60% af folkekirkens præster kvinder.

I foredraget fortæller Lene Sjørup bl.a. om Rigmor Larsen, den første kvinde, der bestod teologisk embedseksamen i 1916, men ikke kunne blive ordineret. Rigmor blev først lærerinde og derefter gårdejer i Ledøje med 40 tønder land, køer, heste, hunde og en stor mark med georginer.

Lene Sjørup har bl.a. redigeret bogen Bid i æblet. Feministiske præster 1968+50 (2020)


Salonerne starter klokken 14.30


MEDLEMSKAB


Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland