Indkaldelse til generalforsamling 17.03.2024


1. Valg at dirigent:
2. Formandens beretning:
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af budget for det kommende år:
4. Indkomne forslag:
6. Valg af bestyrelsen:
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt: