Salon med Michael Boss d. 05.05.2024

Den keltiske ånd

Søndag den 5. maj kl.14.30-16.30 besøger forfatter Michael Boss Møllehavehuset.

Her fortæller han med udgangspunkt i sin bog Den keltiske ånd. Bogen” baserer sig på forfatterens egne rejser i Irland og på historikerens brug af kilder og litteratur.

Michael Böss, født 1952, er dr.phil. og lektor emeritus i Historie og samfundsfag ved Aarhus Universitet. Tilknyttet diverse dagblade som skribent og anmelder. Har udgivet en lang række anmelderroste bøger som bestselleren “Det demente samfund” (2014) og “Liberalismens vildfarelser” (2021).

Michael Boss

Det moderne menneskes længsel efter mening og identitet forklarer ifølge historiker og forfatter Michael Böss den aktuelle fascination af irsk kultur og tradition og i særlig grad af keltisk kristendom fx i form af pilgrimsvandringer og retræter. Interessen skal ses som en del af en større bevægelse i retning af en mere fleksibel, mindre intellektuel og en postdogmatisk kristendom, der finder inspiration i oldkirken og den tidlige middelalder. Det keltiske symboliserer også et opgør med – især i katolske lande – kirkens patriarkalske tradition og et ønske om en friere og mere sanselig måde at praktisere religion og spiritualitet på og en voksende opmærksomhed på bæredygtighed og miljøhensyn.


Salonerne starter klokken 14.30


MEDLEMSKAB


Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.
  • HUSK MEDLEMSKORTET TIL SALONERN:  Har man ikke sit medlemskort med, koster foredrag og forplejning 100 kr.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland