OM SALONERNE AF JOHANNES MØLLEHAVE

Af Johannes Møllehave

Begrebet salon går i virkeligheden helt tilbage til Sokrates og det gamle Athen. Her samlede Sokrates en række kloge folk i en hestesko for at diskutere tidens vigtige emner. I dag foregår disse diskussioner ofte on-line og rundt omkring på hele jordkloden sidder folk og kigger på en lysende skærm og ytre deres mening ved at taste deres indlæg og sende dem af sted med lynets hast.

Normalt forbindes salon-begrebet med Paris i 1920érne. Det var borgerskabet, der førte salon (især kunst og musikopførelser). Vi ser for os et stort herskabeligt lokale indrettet efter tidens æstetiske normer. Man mødes, hygger sig, lufter sig og holder sig orienteret indenfor kunst- og kulturlivet. Og man nyder at få åndelig føde!

Den oprindelige salon var fra begyndelsen en del af Louvre og salonen var det franske akademis officielle udstillingssted, hvor en streng censurkomite enerådigt disponerede. Kunsten kunne opsøges i salonerne, hvoraf der efterhånden opstod en del nye.

I protest mod den eksklusive salon var der i slutningen af 1800-tallet åbnet en række alternative saloner – typisk indrettet med behagelige polstrede møbler og tunge gardiner. Her kunne det dannede borgerskab fordybe sig i og konversere om kunsten. Vi ser salonen og den særlige atmosfære afbilledet hos de store franske malere Manet, Monet, Degas, Renoir Fra la belle epoke husker mange måske især Toulouse-Lautrecs billeder.

Vi vil gerne videreføre den gamle tradition ”at føre salon”. Derfor inviterer vi til Søndags-salon i Bøstrup Præstegård kl. 15-17.

Alle er velkommen!