SALON MED MATTHIAS BJØRNLUND D. 08.03.2020

Forfatter, lektor og ekspert i det armenske folkedrab Matthias Bjørnlund vil søndag d. 8. marts holde foredrag i Bøstrup Præstegård under overskriften: “Vækkelse, kvindekamp og folkedrab: danske kvindelige missionærer og hjælpearbejdere i Armenien fra 1900-1930.” Gennem dagbøger, breve, fotos og øjenvidneberetninger fra arkiverne fortælles om flere nødhjælpskvinders skæbne før, under og efter det armenske folkedrab. Read More …

GENERALFORSAMLING D. 08.03.2020

Indkaldelse til generalforsamling i Møllehavehuset.dk d. 08.03.2020 klokken 17.15 Forslag til dagsorden skal være i bestyrelsen i hænde senest d. 22.02.2020 klokken 12.00 DAGSORDEN VALG AF DIRIGENT FORMANDENS BERETNING FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR SAMT BUDGET FOR INDEVÆRENDE ÅR. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT (fortsat 300 kr) VALG AF BESTYRELSE OG Read More …

SALON MED CECILIA VANMAN D. 16.02.2020

Om – “Et arbejdsliv på iskanten” – i Møllehavehusets søndagssalon den 16.2. Under titlen “Et arbejdsliv på iskanten” holder Cecilia Vanman, eventyrer, fotojournalist og havpattedyrbiolog foredrag i Møllehavehuset, Bøstrup Præstegård sønd. den 16.2. kl. 15-17. Cecilia Vanman tager publikum med bag scenen på et unikt arbejdsliv som ekspeditionsleder og havpattedyr biolog ved iskanten i Arktis. Read More …

SALON MED JUTTA BOJSEN MØLLER 02.02.2020

Om Marie Grubbe – en dansk adels kvindes skæbne. Sønd. den 2. febr. kl. 15-17 holder forfatter og cand. mag. Jutta Bojsen-Møller foredrag i Møllehavehuset/Bøstrup Præstegård om Marie Grubbe – en berømt adelskvinde fra 1600-tallet – der som ganske ung blev gift med Christian IV’s søn Ulrik Frederik Gyldenløve. Hun fik et dramatisk og omtumlet Read More …