LYDFORHOLD I MØLLEHAVEHUSET

Søndagens salon med Gerard Lehmann var en spændende indføring i de aktuelle forhold i Frankrig. Hverken de franske medier eller vore egne nyhedsmedier kommer tæt på, hvad der egentlig sker. Vi er efter Gerard Lehmanns mening underlagt en censur, hvor der manipuleres så meget, at vi rent ud ikke har mulighed for at se, hvad der Read More …

SALON MED GÉRARD LEHMANN 13.05.2018

Søndag d. 13.05.2018  kl. 15.00-17.00 holder lektor emeritus Gérard Lehmann foredrag i Møllehavehuset om “Frankrig siden januar 2015, den vældige udvikling i  store overordnede træk”. Han har i mange år undervist og forsket på Syddansk Universitet i fransk og frankofon litteratur, men hans interesseområder spænder over så forskellige emner som H.C. Andersen, James Bond, Algierkrigen, Read More …

SALON MED LOTTE INUK 22.04.2018

Salon i Møllehavehuset med forfatteren Lotte Inuk. Søndag 22.04.2018 klokken 15.00-17.00 Lotte Inuk debuterede som sekstenårig i 1982 og har et langt forfatterskab bag sig. De seneste bøger hun har udgivet er bl.a. ”Sultekunstnerinde” inspireret af sine egne teenageår i Grønland og ”Store dyr”. Inuks forfatterskab har kredset om kvindeskikkelser, identitet og kønsproblematikker. I flere Read More …

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 04.03.2018

Generalforsamling i  Møllehavehuset  d 4-3 2018 Tilstede: 22 medlemmer Philip Ålund vælges enstemmigt som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Øboen og på hjemmesiden og at forsamlingen er beslutningsdygtig Formandsberetning. Kære medlemmer af Møllehavehuset, når vi i dag kaster et blik tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, må Read More …