SALON MED LOTTE INUK 22.04.2018

Salon i Møllehavehuset med forfatteren Lotte Inuk. Søndag 22.04.2018 klokken 15.00-17.00 Lotte Inuk debuterede som sekstenårig i 1982 og har et langt forfatterskab bag sig. De seneste bøger hun har udgivet er bl.a. ”Sultekunstnerinde” inspireret af sine egne teenageår i Grønland og ”Store dyr”. Inuks forfatterskab har kredset om kvindeskikkelser, identitet og kønsproblematikker. I flere Read More …

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 04.03.2018

Generalforsamling i  Møllehavehuset  d 4-3 2018 Tilstede: 22 medlemmer Philip Ålund vælges enstemmigt som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Øboen og på hjemmesiden og at forsamlingen er beslutningsdygtig Formandsberetning. Kære medlemmer af Møllehavehuset, når vi i dag kaster et blik tilbage på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, må Read More …

REFERAT 04.02.2018

Referat af bestyrelsesmøde i Møllehavehuset sønd. den 4. februar 2018. Tilstede: Gabriele Andersen, Erling Davidsen, Sara Koch, Anne-Lise Bech Hansen og Marianne Porsby. Referat af sidste best. møde godkendt. Meddelelser: a) Saldo på Møllehavehusets konto pr. 1.2.18: kr. 11.426. (Kunstfondens tilskud på kr. 10.000 mangler formentlig) b) 56 medl. har pr. 1.2.18 betalt kontingent. Æresmedlemmer Read More …

SALON MED OLE MØLLER 04.03.2018

Bøstrup: Søndag den 4. marts kl. 15.00-17.00 holder lektor emeritus Ole Møller foredrag i Bøstrup Præstegård om Bertolt Brecht. Ole Møller fortæller om sit foredrag: Det er selvfølgelig blevet noget af en kliché, at stor digtekunst kun kan blive skabt på et lille loftskammer af en ensom, udmagret digter. I mit foredrag om “Bertolt Brecht Read More …