Salon med Nanna Drejer d. 27.11.2022

Julefortælling i Møllehavehuset Som optakt til julen danner Møllehavehuset i Bøstrup rammen om en julefortælling af Selma Lagerlöf søndag den 27. november kl. 14.30. Det er Lagerlöfkenderen Nanna Drejer, der i år vil læse Selma Lagerlöfs smukke fortælling Gudsfreden, der bygger på lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Selma Lagerlöf skrev Gudsfreden i 1898. Den handler Læs Mere…

Salon med Jacob Peter Mynster d. 30.10.2022

Grundtvig og Mynster, fætre og fjender Ph.d i kirkehistorie, Jens Rasmussen fortæller om sin kommende bog: Grundtvig og Mynster. Fætre og fjender. Et psykologisk drama, hvor N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og J.P. Mynsters (1775-1854) indbyrdes personlige forviklinger spiller sammen med deres kirkelige og politiske holdninger. Grundtvig var digterpræst. Mynster var fremtrædende teolog og biskop over Sjællands Læs Mere…

Salon med Pia Sigmund 16.10.2022

Kaperkrigen 1807 – 1814 og Langeland Pia Sigmunds tiptipoldefar, Hans Kruuse, var matros på en kanonbåd i Englandskrigen, 1807-1814. Lige fra hun var lille, har hun lyttet til fortællinger om hans dramatiske kapringer i Langelandsbæltet. Nu har hun set på Kaperkrigen med de historiske briller på og har fundet ud af, ”hvad der virkelig skete”. Læs Mere…

Salon med Lars Bisgaard d. 02 oktober 2022

Udvalgte håndskrifter Karen Brahes bibliotek er det største private bibliotek, der er bevaret fra tiden 1536-1750. Mange adelige havde dengang store biblioteker, men modsat Karen Brahes er de gået tabt. Hendes samling er en blanding af egne indkøb og solide arvestykker. Den sidste gruppe kan gå helt tilbage til reformationstiden og er langt den mest Læs Mere…

Salon med Ole Juul d. 18.09.2022

Om Ole Wivel og kristendommen I det litterære tidsskrift Heretica, som Ole Wivel i 1948 udgav sammen med vennerne Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen på Wivels Forlag, tolkede han efterkrigstidens grundstemning af frygt og angst for, vad en moderne materialisme kunne resultere i. Efter krigens rædsler med det totale værdisammenbrud in mente ville han markere Læs Mere…

SALON KALENDER 2022

Her kan du se årets salonkalender Andet halvår: Efterårsprogram 4. september: MØLLEHAVE – LIV OG VÆRKlektor, cand. mag. Marianne Volf Andersen & Mikkel Møllehave 18. september: OLE WIVEL OG KRISTENDOMMENtidl. Sognepræst, forfatter Ole Juul – Fuglespor i sneen 2. Oktober: KAREN BRAHELektor og Ph.d. Lars Bisgaard16. Oktober: KANONBÅDSKRIGEN I STOREBÆLT 1807-1814 – SET FRA LANGELAND Læs Mere…