Salon med Lars Bisgaard d. 02 oktober 2022

Udvalgte håndskrifter Karen Brahes bibliotek er det største private bibliotek, der er bevaret fra tiden 1536-1750. Mange adelige havde dengang store biblioteker, men modsat Karen Brahes er de gået tabt. Hendes samling er en blanding af egne indkøb og solide arvestykker. Den sidste gruppe kan gå helt tilbage til reformationstiden og er langt den mest Læs Mere…

Salon med Ole Juul d. 18.09.2022

Om Ole Wivel og kristendommen I det litterære tidsskrift Heretica, som Ole Wivel i 1948 udgav sammen med vennerne Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen på Wivels Forlag, tolkede han efterkrigstidens grundstemning af frygt og angst for, vad en moderne materialisme kunne resultere i. Efter krigens rædsler med det totale værdisammenbrud in mente ville han markere Læs Mere…

SALON KALENDER 2022

Her kan du se årets salonkalender Andet halvår: Efterårsprogram 4. september: MØLLEHAVE – LIV OG VÆRKlektor, cand. mag. Marianne Volf Andersen & Mikkel Møllehave 18. september: OLE WIVEL OG KRISTENDOMMENtidl. Sognepræst, forfatter Ole Juul – Fuglespor i sneen 2. Oktober: KAREN BRAHELektor og Ph.d. Lars Bisgaard16. Oktober: KANONBÅDSKRIGEN I STOREBÆLT 1807-1814 – SET FRA LANGELAND Læs Mere…

Salon om Møllehave – Liv og Værk d. 04.09.2022

Vi mindes præst, forfatter og foredragsholder Johannes Møllehave (f. 1937 død 10/5 2021) ved at invitere hans niece og tætte samarbejdspartner cand.mag. Marianne Volf Andersen, som vil give os et indblik i sammenhængen mellem liv og værk. I foredraget dykker hun ned i den private historie og viser billeder fra familiealbummet. Vi følger processen fra Læs Mere…

Salon med Bente Holmberg d. 29.05.2022

Salon om stednavne på Langeland. Bente Holmberg er mag.art. i Nordisk Filologi og lektor emeritus på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Her har hun været knyttet til Arkiv for Navneforskning som rummer store samlinger af danske sted- og personnavne. I foredraget vil der blive fokuseret på flere grupper af stednavne. En Læs Mere…

Salon med lektor P.C. Overgård d. 15.05.2022

Lektor P.C. Overgård – mangeårig gymnasie- og universitetslærer- vil forsøge at indfange en del af de mange facetter, vi møder hos N.F. S. Grundtvig (1783-1872). Udgangspunktet vil være den unge Grundtvigs åndelige og personlige vækkelse på Langeland (Egeløkke i perioden 1805-1808) specielt disse års filosofiske og litterære betydning for Grundtvig vil blive fremhævet. Grundtvig er Læs Mere…