GENERALFORSAMING SØNDAG D. 10 MARTS 2019


Generalforsamling i Møllehavehuset
Søndag d. 10. marts 2019 kl. 17
(umiddelbart efter salon)

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens    beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for indeværende år.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleant
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest d. 1 marts 2019

NB
Kun medlemmer, som har indbetalt kontingent for 2019 har stemmeret.

På  bestyrelsens vegne
Gabriele Andersen


MEDLEMSKAB


MØLLEHAVEHUSET

Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.