SALON MED HANS HAUGE SØNDAG 02.06.2019


Søndagssalon den 2. juni kl. 15-17 i Møllehavehuset, Bøstrup Præstegård.

Om K. E. Løgstrup i Hitlers Tyskland 1930-35 i Møllehavehuset.

I samarbejde med Langelands Andelsuniversitet (LAU), holder dr. phil., lektor em. Hans Hauge, Aarhus Universitet foredrag i Møllehavehusets søndagssalon den 2.6. kl. 15-17 om “K.E. Løgstrup i Hitlers Tyskland 1930-35 “. Dagen før forelæser han i Langelands andels Universitet LAU kl 15 om en af Løgstrups filosofiske læremestre, den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976).

Hans Hauge har et langt forfatterskab bag sig. Hauge er kendt som en af de mest toneangivende i den intellektuelle debat, en forsker med en enorm viden om mange forskellige forskningsområder og et udpræget polemisk talent, som kan sætte sindene i kog og få debatten til at gnistre. Det skete bl.a. med udgivelsen af bogen “Løgstrup, Heidegger og nazismen – biografier, diskussioner, erindringer, polemikker og anekdoter” fra 2016, som han sikkert kommer ind på i sine foredrag. Polemikken om Heideggers politiske ståsted og dets betydning for hans filosofiske tænkning raser stadig.

I sit foredrag i Møllehavehuset vil Hans Hauge primært tale om , hvordan Løgstrups ophold i Tyskland påvirkede ham, ligesom han vil fortælle om Løgstrups kone, Rosemarie, og hendes spændende historie. Hans doktorafhandling fra 1994 bar titlen “Løgstrup – en moderne profet”. Hvori det profetiske består afslører han forhåbentlig også.

Hans Hauge

Løgstrup (1905-1981) blev cand. theol. i 1930. Sideløbende med teologistudiet læste han filosofi på Københavns Universitet. Her fik han iflg. Hauge hjælp af vennen Hal Koch til at studere videre i Tyskland, bl.a.ved universitetet i Freiburg, hvor han i 1933 mødte sin kommende hustru Rosemarie Løgstrup, født Rosalia Maria Pauly, en ung studerende fra det dekadente Berlin. Hun fulgte – ligesom han selv – forelæsninger hos Martin Heidegger (1889-1997). I løbet af Tysklandsopholdet – fra 1930-35 – modtog Løgstrup undervisning af nazistiske lærere, var vidne til Hitlers magtovertagelse, bogafbrændinger og antisemitisme på nært hold, men han har aldrig skrevet om disse 5 år.

Fra 1936-42 var Løgstrup sognepræst på Vestfyn. Sideløbende hermed skrev han sin doktordisputats, der blev antaget i 1942. Samme år blev han udnævnt som professor i etik og religionsfilosofi ved det teologiske fakultet i Aarhus. Han publicerede en række videnskabelige værker, blandt andet de 4 bøger, der regnes for hans hovedværker: “Den etiske fordring” (1956), Opgør med Kierkegaard (1968), “Norm og spontanitet” (1972) og “Skabelse og tilintetgørelse” (1978).

Med “Den etiske fordring” blev Løgstrup kendt og højt respekteret såvel nationalt som internationalt. Hvordan kunne en bog om så svære emner som etik og teologi vække så stor begejstring hos så mange? Et af svarene kunne være, at Løgstrup beskriver menneskelivet, så man forstår, at det handler om ens eget liv og om relationerne til medmennesket. Vi er, som nogen har udtrykt det, “hinandens skæbne”. Mennesket er iflg. Løgstrup underlagt nogle fænomener af metafysisk art, altså fænomener vi ikke selv er herre over, nemlig tillid, barmhjertighed, talens åbenhed. “Den etiske fordring” er ikke en brugsanvisning på, hvordan mennesker skal handle i forskellige situationer, men et krav om at vi skal sætte os i den andens sted og handle derefter uden smålig hensyntagen til egne interesser.

Nogle ville måske spørge, om en bog fra 1956 stadig kan være aktuel? Forfatteren Pia Tafdrup, der har skrevet forordet til en jubilæumsudgave svarer: – Bogen er på ingen måde mindre aktuel (…) Der er en række meget smukke tankegange, der kredser om de store temaer, som hver generation må arbejde med: livet, døden, kærligheden og hadet.”

Alle er velkomne i Møllehavehuset, Bøstrup Præstegård sønd. den 2.6. (se møllehavehuset.dk

og i Langelands andels Universitet, Det gamle Frank-Jægerhus, Tranekær lørd. den 1.6. kl. 15.


Husk at støtte Møllehavehuset for 2019 så vi kan fortsætte med at bringe kulturen til Langeland


Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland
Relateret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.