REFERAT & HILSEN FRA MØLLEHAVEHUSET


Generalforsamling i Møllehavehuset 8.-3. 2020

Tilstede: 11 stemmeberettigede – generalforsamlingen er beslutningsdygtig

  1. Valg af dirigent: Philip Aalund foreslås og modtager valget. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet
  2. Formandens beretning.

Kære medlemmer af Møllehavehuset – en formandsberetning er jo først og fremmest et tilbageblik på det år, der er gået siden sidste generalforsamling, men beretningen må helst også omfatte visioner for den kommende udvikling.

Da jeg i år greb kuglepennen for at gøre status og formulere kladden til denne beretning, var det i første omgang med lidt blandede følelser, fordi de tunge skyer over foreningens økonomi havde fyldt en del henover efteråret.
Men så skete der alligevel noget, som gjorde, at humøret hurtigt steg igen. Den oplevelse vil jeg gerne dele med jer.

Ved at kaste et blik tilbage på de 5 1/2 år, der er gået, siden vi i 2014 stiftede foreningen, kunne jeg se, at vi har afholdt ikke mindre end 125 søndagssaloner uden en eneste aflysning.
Det synes jeg, at vi kan være stolte af, og det har vi grund til at glæde os over.

Tænk at Marianne 125 gange har åbnet dette dejlige sted, for at så mange mennesker har kunnet nyde godt ikke blot af hendes private hjem, men at vi gang på gang har fået ros og påskønnelse fra vore mange fremragende foredragsholdere, som har sagt, at det var noget helt særligt at få lov til at tale netop her på stedet i de smukke, intime omgivelser, hvor man føler sig omgivet af et meget engageret, trofast og lydhørt publikum.

Når vi så samtidig kan se, at det forgangne år har budt på rigtig mange velbesøgte saloner med virkelig fremragende foredragsholdere, så er der grund til optimisme.
Det har været et år med et meget stort og afvekslende emnevalg, hvor vi har spændt over samtlige af de områder, vi ønsker belyst – nemlig:

Litteratur, Musik, Kunst , Historie og samfundsfag.
Vi kan også se, at vi har fået flere nye medlemmer i år, ligesom vi ser flere og flere gæster.
Det betyder, at vi har nået 3 af de 4 mål vi satte os fra begyndelsen: Møllehavehuset skal være kendt for kvalitet, kommunikation, synlighed og samarbejde – Flere og flere kender i dag Møllehavehuset som et kultursted med en høj standard.
Det er indlysende, at vi, med de rammer vi har, skal holde fast i vores salonkoncept.
Det laver vi ikke om på.

Det samme gælder det årlige kontingent på 300 kr. og den hidtil gældende entre: 40 kr. for medlemmer og 100 kr. for gæster.

3 ud af 4 mål er godt gået, men det sidste venter forude. Ønsket om samarbejde hen over øen – Langeland som Kultur Ø Måske har vi været for naive.

Vi har inden for det sidste år været til stede i flere sammenhænge, vi er stillet op, når man har haft møde om Landsbyklyngerne, vi har været i kontakt med Langelands kommune og har været så heldige at få 5000 kr.i støtte fra Rådighedspuljen, det er vi glade for, og det vil vi søge om igen i år.

Det var dog ærgerligt, at kommunen samtidig nedlagde stillingen som kulturmedarbejder.

Det var dog ærgerligt, at kommunen samtidig nedlagde stillingen som kulturmedarbejder.

Desværre er projektet om højskoletanker opgivet – de folk, som stod bag dette initiativ, har trukket sig. Der var oprindelig stiftet en støttegruppe, som havde fået et beløb på 140.000 kr. til at afholde 4 testforløb med forskellige emner flere steder på øen. Møllehavehuset var rammen om litteratur, og alle pladser var besat. De 3 andre forløb blev afviklet, men fik ikke tilstrækkelig tilslutning, og støttegruppen valgte at give op.

Det samme skete for et par år siden med folkene bag Andelstanken, også dem havde vi i påbegyndt et samarbejde med.
Kun et enkelt samarbejde er lykkedes. Nemlig den aftale vi indgik med LAU. (Langelands Andels Universitet) hos Kasper Nefer Olsen i Frank Jægerhuset. Her kunne vi se en fordel i at samarbejde om foredragsholdere. Kasper, som er med i vores bestyrelse, har været foredragsholder i Møllehavehuset, og jeg selv har holdt en forelæsning i Frank Jægerhuset.

Et af vores medlemmer (Irene Sidenius) har for nylig talt i Frank Jægerhuset, og Professor Hans Hauge kom både i Møllehavehuset og i Frank Jægerhuset inden for samme weekend i sommer. — Lidt er der altså sket !

Vi ønsker stadig et samarbejde med menighedsrådet og håber på, at vi i enkelte situationer kunne være fælles om nogle arrangementer. Vi har været her i snart 6 år, og vi har bevist, at der er et behov for en udvidelse af kulturelle aktiviteter, og vi har nye ideer til spændende arrangementer som begge parter ville kunne nyde godt af til glæde for endnu flere i borgere på Nordlangeland.

Kan vi ikke samle hele øen, så må vi begynde i det små.
Det er ikke med min gode vilje, at vi opgiver de store visioner.

Længe før alle andre havde vi gjort en indsats for at fejre FN-dagen. Møllehavehuset havde store, kendte personligheder som FN ambassadøren Finn Reske – Nielsen og Professor Steen Hildebrandt til at gennemgå vigtigheden af FNs 17 verdensmål længe før disse tanker for alvor blev det store samtaleemne.
Vi kunne ikke få økonomien til at hænge sammen. Derfor måtte vi opgive at fejre dagen, og vi kan heller ikke genoptage fejringen i efteråret i 2020.

Tak til bestyrelse, webmaster og medlemmer.

Vi har en trofast og hårdt arbejdende bestyrelse, som vi skylder stor tak. Marianne Porsby sørger som sekretær for omhyggelige referater og Anne-lise er mege flittig med at få udsendt presseomtale. Alle samarbejder om at skaffe foredragsholdere, og skulle vi pludselig have brug for at trække på egen indsats på dette felt, så viste vi i december, at vi med Palles hjælp selv kunne skabe stemning og hygge ved Julesalonen med assistence fra venner, familie og medlemmer.
Heldigvis er de fleste bestyrelsesmedlemmer nu fastboende på Langeland, og det letter bestyrelsesarbejdet en del.
Philip Aalund er flyttet til Lolland og trækker sig fra sin post, så derfor skal vi finde en ny kasserer, når vi om lidt skal til punktet valg.
Palle Aagaard har heldigvis tilbudt at stille op. Det er vi meget glade for. 

Inden da, vil jeg rette en meget stor tak til dig Phillip, som sidste år lod dig overtale til at fortsætte som kasserer indtil nu.
Det var en stor knibe du hjalp os igennem, du påtog dig opgaven – til trods for, at du arbejder meget i Købemhavn og i Jylland samtidig med, at du selv nu bor på Lolland. Flot, at du hjalp os igennem, så vi ikke stod uden kasserer.- eller for den sags skyld dirigent.- I den rolle har vi set dig de sidste par år.

Tak for din indsats og held og lykke fremover.
Marianne står stadig udenfor bestyrelsen, men da hun jo er den helt afgørende person for vores eksistens på dette sted, og med sin arbejdsindsats nu 125 gange har stillet sit hjem til rådighed for foreningen, vil jeg på alles vegne takke for det kæmpe arbejde, der er, med at lukke os ind hver anden søndag.
Endelig må vi ikke glemme Dan, der som webmaster i mange år trofast har drevet vores hjemmeside. Det er et stort arbejde, som Dan stadig udfører helt frivilligt og uden anden betaling end de rene udgifter til materialer og drift. Dan bor i Nordjylland, så vi ser ham desværre ikke så tit, men jeg er i næsten daglig kontakt med ham, og han elsker Møllehavehuset. Tusind tak Dan !

Og så selvfølgelig tusind tak til jer, der som medlemmer trofast støtter op om det arbejde, vi laver.
Jeres trofasthed og interesse er det hele værd. Det bedste, I kan gøre for Møllehavehuset, er at møde op og at sprede oplysning om, at vi findes. Kommunikation og synlighed og god omtale er det allervigtigste, hvis vi skal række længere ud i befolkningen. Jeres personlige historier betyder mere end mange hjemmesider og presseomtaler, så det allerbedste er, hvis I er tilfredse og fortæller det til andre.

Til slut vil jeg lige røbe, at vi efter sommerferien kan åbne efteråret med endnu et kendt navn i musikverdenen:
Vi får besøg af Annika Hoydal, som med sang og musik sender en hilsen til den store færøske forfatter og landsmand Wilhelm Heinesen.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til forsamlingen. 

Formand
Gabriele Andersen

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

3. Regnskabet:
Dette fremlægges af kassereren, og er godkendt af revisoren. 
Regnskabet godkendtes af forsamlingen og budget 2020 blev taget til efterretning
Der spørges ind til, hvor stort medlemmernes extraordinære tilskud var, og det beløb sig til o 10.000-15.000kr
Diskussion om, om vi på anden måde kan sikre vores økonomi. Måske kan vi søge flere steder, da vi nu kan dokumentere, at vi er etablerede. 

Se vedhæftet bilag under.

Årsregnskab 2019 foreningen Møllehavehuset

Medlemstallet for 2020 er ca 150.

Philip Aalund

Efter et 2018 med kritisk økonomi, især mod slutningen af året, har 2019 udviklet sig økonomisk tilfredsstillende. Allerede i slutningen af året 2018, viste mange medlemmer og interessenter stor empati ved at yde særlige, personlige tilskud.

Det er min opfattelse, at foreningen nyder uforholdsmæssig stor fordel af at kunne leje en stor ejendom, med inventar, service, rengøring og personlige ydelser for langt under den markedsmæssige værdi. Dette er blot en økonomisk betragtning som en opfordring til bestyrelsen beslutninger.

Langeland, 7. marts 2020
Revisor, Henning Porsby
Kasserer, Philip Aalund

4. Behandling indkomne forslag
Ingen forslag

5. Kontingentet
Kontingentet fastholdes på 300 kr pr år. 

6. Valg
Valg: formand: Gabriele blev genvalgt – Anne-Lise : blev genvalgt

7. Valg af kasserer
Philip Aalund fratræder, Palle Aagaard vælges til kasserer

8. Valg af revisor
Henning Porsby genvælges

9. Eventuelt
Forslag om at starte foredragene kl 14.30 af hensyn til Strynø boerne. Dette forslag lyder som en god ide, og bestyrelsen vil arbejde videre med det.

Referatet er godkendt og underskrevet af dirigenten. Philip Aalund


Hilsen fra Møllehavehuset:

Vi følger regeringens anbefalinger og har derfor ikke en dato for hvornår vi kan åbne for salonerne igen. Vi arbejder videre så vi er klar når vi får grønt lys. Indtil da håber vi at alle vores medlemmer trods alt har det godt og er ved godt mod.

Oplev denne flotte video der er lavet om Langeland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.