SALON MED LARS CHRISTENSEN 13.09.2020


Svenskekrigene 1657-1660 – et mørkt kapitel i Langelands historie

De to krige mod svenskerne 1657-60 kostede nær Danmark livet som selvstændig stat og førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Danmark blev besat og hærget, først af svenskerne, så af Danmarks allierede, Polen og Brandenburg.

Den svenske konge, Karl 10. Gustav, havde planlagt Danmarks opdeling og kongehusets ødelæggelse samt adelens deportation til De Baltiske Lande. Kun stærk dansk modstand og international undsætning reddede Danmark. I krigens kølvand fulgte epidemier. 25-30 pct. af befolkningen omkom på de tre år.

Lars Christensen

Langeland blev trædesten for Karl 10. Gustav, da den svenske hær foretog sit verdensberømte togt over de tilfrosne bælter i 1658. Endnu hårdere blev øen ramt under den anden krig, da Langeland forsynede det belejrede København, og svenskerne erobrede øen efter indædt modstand fra langelænderne. Svenskernes hævn blev brutal.

Krigene ruinerede Danmark og blev afsættet til enevældens indførelse i 1660 og afskaffelsen af adelens medfødte privilegier. Krigene forstærkede samtidig tendensen mod en centralisering af Danmark. Sat på spidsen blev det moderne Danmark født i krigens skygge.

Lars Christensen (f. 1970) er ph.d. i historie og forfatter til bogen Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse, som udkom i 2018. I november 2019 udkom bogen Hannibal Sehested. Krig magtkamp og enevælde i 1600-tallet.


På grund af coronaen er deltagerantallet til Søndagssalonen den 13.9 kl. 14.30 begrænset til 35 personer. Tilmelding kan ske på kontakt@møllehavehuset.dk eller på tlf. 20811891. Der er adgang for alle efter først-til-mølle princippet, så kom i god tid.Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland


Salonerne starter klokken 14.30

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.