SALONKALENDER 2021

Efter de mange aflysninger i foråret glæder vi os til igen at kunne love jer nogle spændende oplevelser i efteråret.
Husk at tidspunktet for salonerne allerede før nedlukningen blev ændret til kl. 14.30-16.30 på opfordring fra Strynøboerne, som ellers måtte gå før tid for at nå færgen hjem.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at man hurtigt melder datoer ud, så I kan planlægge besøgene.
Som altid vil der forud for hver salon komme meddelelser på Møllehavehusets hjemmeside og på Facebook siden, samt omtale i Øboen og i FynsAmtsavis.

Her kan I læse en bredere beskrivelse af den enkelte salons indhold.
Vi tilstræber, at der normalt er salon hver anden søndag, men i enkelte tilfælde har det ikke kunnet lade sig gøre, så læg mærke til, at vi har været tvunget til at fravige princippet et par gange.

Venlig hilsen
Gabriele


Salonkalenderen kan findes under punktet SALON