Pressemeddelelse vedr. salon i Møllehavehuset, Bøstrup Præstegård sønd. den 29.8. kl. 14.30-16.30 med Line Krogh

Line Krogh om “Edith Södergran – Digte & Aforismer” i Møllehavehusets første søndagssalon efter coronanedlukningen.

Efterårets kulturelle saloner i Møllehavehuset/Bøstrup Præstegård indledes sønd. den 29.8. kl. 14.30-16.30 af teaterinstruktør, manuskriptforfatter og oversætter Line Krogh (f. 1947), der er en velkendt gæst ved søndagssalonerne. I forbindelse med sin nyoversættelse af Leonora Christina’s “Jammersminde” holdt hun i 2018 et spændende foredrag om en bemærkelsesværdig hård kvindeskæbne, om 1600 tallets levevis og tænkemåde og – ikke mindst – en omtale af barokkens fornemste prosa.

Denne gang, dvs. ved salonen den 29.8., fokuserer Line Krogh igen på en fascinerende kvinde, den finlandssvenske lyriker Edith Södergran (1892-1923) med værket “Samlede digte & aforismer”, der udkommer i aug. 2020 i Line Krogh og Merete Bækkelunds oversættelse. Begivenheden fejres ved en reception i København samt ugen efter i Møllehavehusets søndagssalon. Ved begge lejligheder læser Line op og fortæller om digteren og værket. Her skal det blot nævnes, at Edith Södergran (1892-1923) var en veluddannet og belæst kvinde med sine meningers mod. Kvinderollen blev f.eks. forkastet. “Jag är inta kvinna. Jag är ett neutrum” hedder det således i digtet “Moderne jomfru” (1916) Hun betragtes som den første kvindelige digter, der revolutionerede digtningen og var påvirket af tidens -ismer: symbolisme, futurisme og ekspressionisme. Hun frigjorde sig fra de traditionelle rimede vers og fik stor indflydelse på modernismen i nordisk digtning. I sin samtid blev hun mødt med voldsom kritik, som hun besvarede værdigt og med stor selvsikkerhed. I et af digtene skriver hun således: – Min selvsikkerhed beror på, at jeg har opdaget mine dimensioner. Det er ikke min sag at gøre mig mindre, end jeg er.”

Södergran døde kun 31 år gammel og nåede derfor ikke at opleve den påskønnelse og berømmelse, hendes lyrik senere vandt rundt om i verden. Hendes indflydelse på moderne lyrikere er stor, og nye generationer af læsere lader sig påvirke og inspirere af Södergrans digtning. Da det er første gang siden 1979, at Södergran udkommer udkommer i samlet oversættelse på dansk, hilses den mere end velkommen af mange.

Alle er velkomne i Møllehavehuset sønd. den 29.8. kl. 14.30.
Husk at støtte Møllehavehuset i 2021 så vi kan fortsætte vore saloner.