SALON MED JENS RASMUSSEN 24.10.2021

Hvorfor forsvinder gamle præstegårde på landet i disse år?

Flere og flere præstegårde sælges eller rives ned, selv om de er bevaringsværdige. Landsbysamfund affolkes i stadig større omfang, og landsbyens institutioner forsvinder: Brugs, skole og præstegård. Foredraget behandler præstegårdenes retræte på grundlag af bogen Præstegården i lokalsamfundet, der beskriver dagliglivet og den bygningsmæssige kulturarv.

Jens Rasmussen

Præstegårdene har været hjemsted for et åndeligt liv. Litteraturprofessor Vilhelm Andersen, en indflydelsesrig stemme i første del af 1900-tallet, sagde, at 1800-tallets præstegårde fordanskede den fælles kultur i Danmark. Præstegården har været et lokalt centrum for den lokale administration, diakoni og almendannelse foruden de kirkelige opgaver. Der findes i dag ca. 150 fredede præstegårde i Danmark, og mange flere er bevaringsværdige.

Jens Rasmussen har arbejdet som sognepræst i landsogn og bysogn og som hospitalspræst på Odense Universitetshospital. Han er er ph.d. i kirkehistorie, fagkonsulent for Trap Danmark og tidligere redaktør på Kirkehistoriske Samlinger. Derudover har han skrevet en række bøger om etik og religiøs kommunikation i medicinsk praksis, om religionstolerance og religionsfrihed og om forholdet mellem kirke og stat.


Salonerne starter klokken 14.30
Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland