Salon med Bente Holmberg d. 29.05.2022

Salon om stednavne på Langeland.

Bente Holmberg er mag.art. i Nordisk Filologi og lektor emeritus på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.
Her har hun været knyttet til Arkiv for Navneforskning som rummer store samlinger af danske sted- og personnavne.

Bente Holmberg

I foredraget vil der blive fokuseret på flere grupper af stednavne.
En vigtig gruppe består af bebyggelsesnavne. Navne af denne art kan nemlig fortælle os om bebyggelsens historie – det er navne som Henninge, Tryggelev, Magleby, Vindeby og Kassebølle. Men i foredraget vil der også blive fokuseret på natur- og marknavne.
Mange af disse navne er senere blevet til bebyggelsesnavne, fx Hov, Bagenkop, Tranekær og Humble.


Salonerne starter klokken 14.30Medlemmer 40 kr pr. person (foredrag betalt via medlemskabet)

  • Ikke medlemmer 100 kr pr. person
  • Prisen inkluderer kaffe, the, et glas vin/vand og et stykke chokolade
  • Johannes Møllehave bog: Salon og salutter med billeder fra foreningens egen fotograf 100 kr
  • VI TAGER IMOD MOBILEPAY (96945) OG KONTANTER.

MØLLEHAVEHUSET
Møllehavehuset (Præsteboligen)
Bøstrupvej 39
5953 Tranekær
Langeland

Bente Holmberg har som navneforsker været medlem af Stednavneudvalget under Kulturministeriet i 20 år. Fra 2005 til 2015 har hun fungeret som formand. Det er Stednavneudvalget der i samarbejde med kommunerne og ministeriet fastlægger skrivemåden af danske stednavne. Den side af stednavnene vil også blive berørt i foredraget.